sarkofaq : [yun. sarkophaqos] Qədim xalqlarda daş tabut; sonralar – məqbərə.