sayğı : is.
1. Hörmət, ehtiram, sayma, ehtiram etmə. [Birinci qulam:] Çəkil ordan, nə sayğı bilməz adam. H.Cavid.
2. Sayıqlıq, ehtiyat.