seks : is. [lat.] Kişi və qadın arasında fiziki yaxınlıq.