senzura : [lat.]
1. Mətbuata nəzarət edən dövlət idarəsi.
2. Çapa veriləcək, teatrda tamaşaya qoyulacaq əsərlərin və ya hər hansı bir materialın həmin idarə tərəfindən yoxlanması.