sidiklik : is. anat. Orqanizmin sidik saxlayan üzvü; sidik kisəsi.