silindr : [yun. kylindros – diyirlədirəm]
1. riyaz. Qapalı silindrik səth və onu qət edən iki paralel müstəvidən düzələn həndəsi cisim.
2. tex. Bu cisim şəklində qurğu və ya maşın hissəsi. Mühərrikin silindri. Porşenin silindri.
3. Təpəsi hündür, kənarları (dövrəsi) bərk şlyapa. Şoster, başına dövrəsi geniş qara atlaz silindr qoymuşdu. P.Makulu.