sketç : is. [ing.] Estrada üçün yazılmış kiçik məzhəkə. SKİ´FLƏR Eramızdan əvvəl VII əsrdən eramızın III əsrinə qədər Qara dənizin şimalında yaşamış müxtəlif köçəri xalqların ümumi adı.