soba : is. Mənzili qızdırmaq, üstündə xörək bişirmək üçün damdan hörülmüş və ya metaldan qayrılmış qurğu; peç. Hollandiya sobası. Rus sobası. Kafelli soba. – [Müəllim] sobasını yenidən qalayıb, yatağına uzanmışdı. S.Hüseyn. Küncdə .. bir arvad sobanın üstündə xörək bişirirdi. Çəmənzəminli.