sonralıq :
1. Bax sonradan. Bu kağızın məzmunundan və 20
2. manat puldan hamısı şad olub, sonralıq xoşbəxt və şadlıq ilə yaşadılar. B.Talıblı.
3. sif. Sonra görülməli olan, görüləcək; sonrakı vaxtı nəzərdə tutan. Bu, sonralıq işdir.