şrift : [alm.] poliq. Müxtəlif ölçü və biçimdə olan mətbəə hürufatı.