tövşümək : f. Çətinliklə nəfəs almaq, təngnəfəs olmaq, nəfəsi təngləşmək. Dağı birnəfəsə qalxıb aşan kəs; Tövşüdü qalxanda pilləkənləri. N.Xəzri. Gün altında tövşüyür; Qara kəl, təpəl öküz. H.Hüseynzadə.