təşbehli : sif. Təşbehi olan, təşbehlə ifadə olunan (bax təşbeh 2-ci mənada). Təşbehli ifadə. Təşbehli təsvir.