təəllüq : is. [ər.] Asılı olma, əlaqəli olma, ilişkə.