təfsilat : is. [ər. “təfsil” söz. cəmi]
1. Bir işin, hadisənin və s.-nin ən kiçik, ən cüzi təfərrüatı. Məsələnin təfsilatı. – [Fərman] .. qızla olan ilk görüşünün təfsilatını xəyalında canlandırdı. Ə.Sadıq. Verdiyev [Gəldiyevi] yaxşı başa düşür, söhbətinin təfsilatını da bilirdi. Mir Cəlal.
2. Təfsilatla şəklində zərf – müfəssəl surətdə, təfsilən. Mürsəl kişi olub-keçənləri təfsilatla yazmışdı. M.Hüseyn.