tələbat : is. [ər. “tələb” söz. cəmi]
1. Tələb, tələb etmə, tələb olunan şeylər. Xalqın tələbatı. – Günlərin birində Qətibə bu tələbatı bir daha aralığa atdığı zaman Qızıl Arslan qəti surətdə rədd cavabı verib dedi. M.S.Ordubadi.
2. iqt. Bir mala, işçi qüvvəsinə olan tələb. Təklif və tələbat. Xalqın artan tələbatı.