təqdis : is. [ər.] klas. Müqəddəs bilmə, müqəddəsləşdirmə, sitayiş etmə, tapınma. _ Təqdis etmək – müqəddəsləşdirmək, sitayiş etmək, tapınmaq. [Bir mələk Şeyx Sənana:] Səni təqdis edər mələklər, inan; Heç təlaş etmə gəl, böyük Sənan! H.Cavid. [Ruhnəvaz:] Tolstoyla Turgenevi çox oxuyuram, Mopassanı təqdis edirəm. Çəmənzəminli.