tərcüman : is. [ər. “tərcümə”dən] köhn.
1. Tərcüməçi. Həmin məsələlərdən birisi də sabiq alman konsulxanası tərcümanlarından Əbülfət mirzənin evini axtarmaq və bəzi məsələləri aydın etməkdən ibarət idi. M.S.Ordubadi.
2. məc. İfadə edən, bildirən, əks etdirən. [M.F.Axundzadə] ədəbiyyatı öz duyğularının, öz məfkurələrinin bir tərcümanı kimi tanıyır, .. “sənət həyat üçündür” prinsipini irəli sürürdü. C.Cabbarlı.