təxribatçı : is. Təxribatçılıqla məşğul olan adam.