təzkirə : is. [ər.] Görkəmli şəxsiyyətlərin, xüsusən şair, rəssam və b.-nın həyatı haqqında qeydlər və əsərlərindən nümunələr verilən əsər. Lütfəli bəy Azər Beqdelinin “Atəşgədə” təzkirəsi.