təzyiq : is. [ər.]
1. Öz ağırlığı ilə basma, sıxma; basqı. Qarın təzyiqi altında budaqlar sındı. // Qazların və mayelərin elastiklik dərəcəsi. Buxarın təzyiqi. Atmosfer təzyiqi.
2. Zorakı təsir, məcbur etmə; basqı. Zəif inkişaf etmiş dövlətlərə iqtisadi təzyiq.