triumf : is. [lat.]
1. Qədim Romada qalib sərkərdənin qoşunu ilə birgə paytaxta təntənəli surətdə daxil olması.
2. Parlaq qələbə.