uğultu : is.
1. Qulağa gələn sürəkli, gurultulu, boğuq səs. Damda, bacada həzin gurultu; Səhraları inlədir uğultu. A.Şaiq. Susmuş izdiham içərisindən yenidən bir uğultu qopdu. Ə.Məmmədxanlı.
2. Arıların çıxardığı səs; vızıltı.