ulus : is. qəd. El, oba, yurd, kənd. Vətənimdən, ulusumdan yad oldum; Yada salmaz qohum, qardaş, el məni. “Koroğlu”.
ülüş 2: is. məh. Arasına halva qoyulmuş yuxa, lavaş.