urlamaq : f. məh. Qoyunları sulamağa çağırmaq, səsləmək.