vələmir : is. bot. Taxıl fəsiləsindən dənli yem bitkisi.