venera : is. [lat.] Qədim yunan mifologiyasında məhəbbət və gözəllik ilahəsi.
venera 2: is. [lat.] Günəş sistemində Günəşə yaxınlığına görə ikinci planet.