vüsət : is. [ər.] Genişlik. Girdman məmləkətinin iki hökmdarı bəsləyəcək qədər vüsəti vardır. M.S.Ordubadi. // Məc. mənada. İnsanın fikir və xəyalının vüsəti qarşısında yeni yollar tapmaq heç də çətin iş deyildir. M.F.Axundzadə.