xüsus : [ər.]
1. Xas olma, məxsus olma; məxsusluq, bir şeyə və ya şəxsə aid olma.
2. Nisbət şəkilçilərlə: xüsusda, xüsusunda – haqqında, barəsində; barədə, dair. Bu xüsusda sonra danışarıq. Bu xüsusda fikriniz nədir? Getmək xüsusunda nə qərara gəldin? – [Dəsturov] hər məsələ xüsusunda hər idarəyə ərizə yazardı. Ə.Haqverdiyev.