xüsusiyyətçilik : is. Yiyə, sahibkar olma, mülkiyyətçilik.