xəsislik : is. Simiclik, xəsis adamın xasiyyəti. Hacı Bakıda bir məşhur kişi idi. İstər dövlətdə, istər xəsislikdə. Ə.Haqverdiyev. _ Xəsislik eləmək, xəsislik göstərmək – simiclik eləmək, qıymamaq, əsirgəmək. Əmim xəsislik elədi, [oğlunu] oxutmadı. M.Hüseyn. [Çərkəz:] ..Gətir [narı] sıxaq soğanın üstünə. Gətir, xəsislik eləmə. Bir çürük narı Bakıdan gələn qonağa qıymırsan? İ.Məlikzadə.