xaotik : sif. Qarmaqarışıq, qaydasız, nizamsız, sistemsiz.