yaşlamaq : yaş etmək, islatmaq. Gəldiyev bükdüyü papirosu dili ilə yaşlaya-yaşlaya (z.) etinasızlıqla bir də: – Əyləş! – dedi. Mir Cəlal. ◊ Boğazını yaşlamaq – bax boğazını islatmaq (“boğaz1”da). Dərviş handan-hana özünə gəldi, bir udum çay aldı, boğazını yaşladı, yenə danışığa başladı. A.Divanbəyoğlu. Müdir birdən içəri girdi. Natiq əlini stəkana atdı ki, bir az boğazını yaşlasın. “Kirpi”.