yarıq :
1. is. Bir şey üzərində uzununa dərin kəsik. Hardasa lap yaxında, deyəsən buxarının yanında, divardakı yarıqlardan birində gizlənmiş qarafatma kəsik-kəsik oxumağa başladı. İ.Şıxlı.
2. is. Yarılıb açılmış yer. Qəhrəman səhərə yaxın daş yolun altındakı qayanın yarığına girib uzandı. Ə.Vəliyev.
3. sif. Yarılmış.