yaxalanmaq : məch. Ələ keçirilmək, tutulmaq, həbs edilmək, yaxası ələ keçmək. Cinayətkar yaxalandı. – Xain yaxalandı ən nəhayət. H.Cavid. [Şamogili] təqib edən olsaydı, tez yaxalana bilərdilər. S.Rəhimov.
yaxalanmaq 2: məch. Təmiz su ilə yuyulmaq, suya çəkilmək. Qablar yaxalandı.