yelbizlənmək : məch. məh. Yelbizindən tutulmaq, saçından tutulmaq.