yepələk : is.
1. Təzə tutulmuş alıcı quşu ələ öyrədərkən onun qabağına tutulan quş.
2. məc. Qapazaltı. [Mahmud:] ..Mənim acığım Adəmə tutur. Axı, o niyə arvada yepələk olurdu. Ə.Haqverdiyev.