yönəltmək : f. İstiqamət vermək, istiqamətləndirmək, istiqamət göstərmək. Suyu arxa yönəltdik; Bağa, bostana getdik; Evin var olsun, qardaş; Axır xoş günə yetdik. (Bayatı). Balaca Sabir hiss edirdi ki, daha atası onu məktəbə tərəf yönəltmək istəmir. S.Rəhimov. // Tuşlamaq, çevirmək, döndərmək. Topun ağzını hədəfə yönəltmək. – Bir daşa sinə gərib tüfəngimi [pələngə] tərəf yönəltdim. A.Şaiq.