yumruqlanmaq : məch. Yumruqla vurulmaq (döyülmək), yumruq zərbəsi yemək.