yunker : [alm. Junker]
1. tar. Keçmişdə Prussiyada: iri torpaq sahibi; zadəgan, mülkədar.
2. Çar Rusiyasında: zabit hazırlayan hərbi məktəb müdavimi. Səhər səhərdir, axşam axşam – dünyanın hər yerində; yunkerlərin kölgəsi; cani kimi dolaşmasa; Madrid küçələrində. R.Rza.