zatıqırıqlıq : is. dan. Zatıqırıq adamın xüsusiyyəti.