ziyalanmaq : f.
1. İşıqlanmaq, nurlanmaq. Günəş çıxdı, ziyalandı yer üzü; Cilalandı səfalandı yer üzü. A.Səhhət. Ziyalanır bütün evlər, cahan olur rövşən. H.Cavid.
2. məc. Maariflənmək. Elm ilə ziyalanar bu millət; Qalxar bu təəssübü cəhalət... A.Səhhət.