zövqlü : sif.
1. Yaxşı zövqü olan (bax zövq 3-cü mənada).
2. Zövq verən, nəşə verən, kef verən.