1. Xoşxasiyyət, rəhmli, rəhmdil, mərhəmətli, ürəyi yumşaq;
2. Xeyirxah;
3. Əziz, yaxın, mehriban;
4. Yaxşı, keyfiyyətli;
5. Tam, düz